Budynek skupiał chasydów związanych z bobowskim cadykiem. Bożnica obecnie nie istnieje.  


Štiebel bobovských chasidov v Novom Targu – Nadwodna ul. 13 

V budove sa zhromažďovali chasidi spojení s bobovským cadikom. Objekt v súčasnosti neexistuje. 

Sztibl chasydów bobowskich w Nowym Targu – ul. Nadwodna 13