Piękna neobarokowa synagoga znajdowała się w samym centrum miasta, powstała w XIX w. Możemy przypuszczać, że przed nią znajdowała się w tym miejscu inna, drewniana. Po raz pierwszy odnotowano jej istnienie w 1870 r. Pierwszym rabinem Jordanowa był Izrael Schreiber, pracujący w miasteczku do 1929 r. Zastąpił go jego zięć Elkune Zoberman (1900-1959). 

W czasie okupacji niemieckiej wymordowano społeczność żydowską miasteczka –  synagogę najpierw spalono (1939 r.), a następnie budynek rozebrano. 


Synagóga v Jordanowie – križovatka Ul. Piłsudského a Ul. Słowackého 

Krásna baroková synagóga sa nachádzala v samom centre mesta, bola postavená v 19. st. a dá sa predpokladať, že pred ňou stála ešte jedna, drevená. Jej existencia bola prvýkrát zaznamenaná v r. 1870. Prvým rabínom v Jordanowe bol Izrael Schreiber, ktorý v meste pôsobil do r. 1929. Na jeho miesto nastúpil jeho zať Elkune Zoberman (1900-1959). 

Počas nemeckej okupácie bola v mestečku vyvraždená židovská komunita. Najskôr bola vypálená synagóga (1939), potom budova bola zbúraná. 


Galéria

liknij, aby powiększyć / klikni pre zväčšenie

So súhlasom vlastníka: Synagoga w Jordanowie.

Synagoga w Jordanowie – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Słowackiego