Synagoga odgrywała ważną rolę w życiu miejscowej społeczności żydowskiej oraz kuracjuszy wyznania mojżeszowego, którzy chętnie odwiedzali uzdrowisko. Nie możemy z pewnością ustalić, czy budynek był drewniany czy murowany. Powstał co najmniej pod koniec XIX w., kiedy Krynica przeżywała szybki i dynamiczny rozwój. Od 1911 r. uzdrowisko posiadało prawa miejskie. Nieopodal domu modlitwy, na ulicy Polnej, został ulokowany cmentarz żydowski, który istnieje do dziś. Na rozkaz Niemców, synagogę rozebrano w 1940 r. 


Synagóga „Dolná” v Krynici  – roh Polnej ul. a Ul. Kraszewského

Synagóga zohrávala významnú úlohu v živote miestnej židovskej komunity a židovských pacientov, ktorí kúpele horlivo navštevovali. Nevieme s istotou určiť, či bola stavba drevená alebo murovaná. Vznikla minimálne koncom 19. st., keď Krynica zažívala prudký a dynamický rozvoj. Od roku 1911 mali kúpele mestské práva. Pri modlitebni na Poľnej ulici sa nachádzal židovský cintorín, ktorý existuje dodnes. 

Na príkaz Nemcov bola synagóga v r. 1940 zbúraná. 

Synagoga „Dolna” w Krynicy – róg ul. Polnej i Kraszewskiego