Synagóga (modlitebňa Chevra Mišnajot), Stöcklova 20, Bardejov

Bola to modlitebňa Spolku Chevra Mishnajot, ktorý sa venoval štúdiu náboženských textov a ich komentárov. Snažil sa pozdvihnúť náboženský a mravný život židovských obyvateľov v Bardejove a okolí. Stavba synagógy bola ukončená v roku 1905. Objekt je pomerne veľkou stavbou a má kvadratický pôdorys s rozmermi 14m x 14m. Kruhové okno v strede fasády označovalo miesto, kde stála schránka na Tóru. Vstup do budovy a pravdepodobne aj schodisko na ženskú galériu sa nachádzali v ľavej časti budovy. Hebrejský nápis na priečelí objektu obsahoval údaj o roku začiatku výstavby a názov spolku. Po II. svetovej vojne bola modlitebňa kompletne prestavaná a dnes slúži na obchodnú účely.


Synagoga (dom modlitwy Chewra Misznajot), Stöcklova 20, Bardejów

Była to boznica Towarzystwa Chewra Misznajot, które zajmowało się studiowaniem tekstów religijnych oraz komentarzy do nich. Jego celem było podniesienie poziomu życia religijnego i moralnego żydowskich mieszkańców Bardejowa i okolic. Budowę synagogi ukończono w 1905 r. Budynek jest stosunkowo dużym obiektem, o kszałcie kwadratu o wymiarach 14m x 14m. Okrągłe okno na środku fasady wyznaczało miejsce, w którym stała skrzynia Tory. Wejście do budynku i prawdopodobnie klatka schodowa na galerię dla kobiet znajdowały się po lewej stronie budynku.Hebrajski napis na frontonie budynku zawierał rok rozpoczęcia budowy i nazwę towarzystwa. Po II wojnie światowej dom modlitwy został całkowicie przebudowany i obecnie jest używany w celach komercyjnych.


1./  foto: Synagóga Chevra Mišnajot, Stöcklova 20, Bardejov, exteriér
zdroj: Archív PÚ SR
autor, rok: Podhorský, 1951

Synagoga (Chevra Mišnajot) Bardejov, Stöcklova 20, Bardejov