ROZDELENIE PODĽA OKRESOV: OKRES PREŠOV | OKRES BARDEJOV | OKRES STARÁ ĽUBOVŇA | OKRES VRANOVPrešovskí rabíni

Hlavní rabíni: Salamon Menachem Schiller-Szinessi, Baruch Beck, Mayer Austrelitz Hlavní ortodoxní rabíni (dajani + assesori): Juda Léb…

čítaj viac

Synagóga Solivar

Správa ŽNO v Šarišských Lúkach a rabinát spravoval aj pomerne menšiu židovskú komunitu v Solivare, aj keď…

čítaj viac

Okres Prešov

Prvá synagóga (modlitebňa) Prešov, Jarková 35, Prešov (Aškenázi)Neologická synagóga Prešov, Konštantínova 7, Prešov (Aškenázi/Neolog)Ortodoxná synagóga Prešov,…

čítaj viac

Synagóga Ľubotín

Synagóga bola postavená pravdepodobne v rozmedzí konca 19. a zač. 20. stor. Pomerne väčší, ale architektonicky jednoduchý…

čítaj viac

Synagóga Čirč (Chasidic)

Pôvodná drevená synagóga v obci Čirč pravdepodobne pochádzala z 18. stor. (resp. okolo roku 1800) o rozmerov 8m…

čítaj viac

Synagóga Podolínec

Synagóga bola postavená koncom 19. stor. Celkový vzhľad synagógy pôsobil jednoducho bez nejakej osobitnej vonkajšej…

čítaj viac

Synagóga Hniezdne

Synagóga v štýle obytného domu bola postavená v období 19. stor.. Dom židovskej modlitebni sa nijako nelíšil…

čítaj viac

Okres Stará Ľubovňa

Synagóga Stará Ľubovňa, Levočská ulica, Stará Ľubovňa (Aškenázi/Chasidic)Synagóga Hniezdne, Hniezdne č. 118, HniezdneSynagóga Podolínec, Za…

čítaj viac

Bejt Midraš Mlynská 13, Bardejov

Bejt Hamidraš  (Dom zhromaždenia), Mlynská 13, Bardejov Bejt Hamidraš  ̶  Dom zhromaždenia  ̶  slúžil predovšetkým na účely vzdelávania a aj ako…

čítaj viac

Synagóga Zborov

Prvou synagógou v štýle modlitebne bola pre prisťahovalcov z Galície drevená modlitebňa v niektorom súkromnom dome. Tolerančný edikt…

čítaj viac

Synagóga Raslavice

Z dovôvodu zvyšeneho počtu židov cca 270 predpokladame že okolo roku 1848 má židovská obec prvú…

čítaj viac

Synagóga Kurima

Pôvodná drevená modlitebňa sa nachádzala pravdepodobne v jednom zo súkromných domov už v prvej polovici 18. stor….

čítaj viac

Synagóga Lukov

Stavba synagógy alebo skôr pôvodnej drevenej modlitebne v štýle sedliackeho domu sa predpokladá už okolo roku…

čítaj viac