Hlavní rabíni: Salamon Menachem Schiller-Szinessi, Baruch Beck, Mayer Austrelitz

Hlavní ortodoxní rabíni (dajani + assesori): Juda Léb Jaules, Moric Arje Roth, Jezajaš Ješajahu Fürst, Noach Baruch Fisher,  Dávid Neuwirth,  Chezkel Jungreiss, Moses, Henrich Chajim Lauer, Aron Rubin, David Guttmann, 

Chassidskí rabíniŠimon Fusch, Jozef Chaijim Guttmann, Majer Rosenwasser, Eliáš Katz

Neologickí rabíni: Majer Austerlitz (neolog.), Moses Gottschall, Moses Schlesinger, Dezider Klein, Samuel Gottschall (kantor a zastupoval funk. Rabina)

Prešovskí rabíni