POWRÓT


Bożnica w Szymbarku

Miała istnieć przed wojną, skupiać okoliczną ludność żydowską. Jej los jest nieznany.  Svätyňa v Szymbarku …

Czytaj więcej

Bobow sztibel w Gorlicach

Nieistniejący dom modlitwy skupiał bobowskich chasydów. Jego położenie jest ciężkie do ustalenia.  Bobow štiebel v…

Czytaj więcej

Bożnica w Śnietnicy

Bożnica została wzniesiona w XIX w. przez napływającą do wsi ludność żydowską. Prawdopodobnie był to…

Czytaj więcej