Fotografia podlieha (autorským) vlastníckym právam. Zákaz používania a šírenia bez súhlasu vlastníka fotografie.

Ortodoxná synagóga Prešov, Švermova 32, Prešov 

Ortodoxná synagóga bola postavená v roku 1898 v neoklasicistickom slohu doplnená maurskými prvkami. Následne sa priestor okolo synagógy stal centrom Prešovskej židovskej ortodoxnej náboženskej obce v Prešove. Vzorom bola synagóga v Tokaji podľa plánov Kollácska a Wirtha z Košíc, ktorých firma realizovala aj túto stavbu. Jej rozmery sú nadštandardné a predstavujú pôdorys s rozmermi 32m x 12m. Tehlové klenby sú medzi traverzami a podlahy sú keramikové. Almenor plánoval sochár Basco z Košíc a sloh budovy je maurský.

Typológia synagógy: synagóga typu paláca


Ortodoksyjna Synagoga Preszów, Švermova 32, Preszów 

Ortodoksyjna synagoga została zbudowana w 1898 r. w stylu neoklasycznym z elementami mauretańskimi. W późniejszym czasie teren wokół synagogi stał się centrum ortodoksyjnej żydowskiej gminy wyznaniowej w Preszowie. Wzorem była synagoga w Tokaju według planów Kollácsko i Wirth z Koszyc, których firma również zrealizowała ten budynek. Jego wymiary są ponadprzeciętne i stanowią plan powierzchni o wymiarach 32m x 12m. Ceglane łuki są między trawersami, a podłogi są ceramiczne. Almenor został zaprojektowany przez rzeźbiarza Basco z Koszyc. Styl budynku jest mauretański.

Typologia synagogi: synagoga typu pałacowego


Galéria

GALÉRIA

Fotografie podliehajú (autorským) vlastníckym právam. Zákaz používania a šírenia fotografií bez súhlasu vlastníka.

Ortodoxná synagóga Prešov, Švermova 32, Prešov