• Veľká a najstaršia synagóga Bardejov, Mlynská 13, Bardejov (Aškenázi)
  • Bejt Midraš (slúžil aj ako dom modlitby (v širšom slova zmysle – synagóga); Mlynská 13, Bardejov (Aškenázi)
  • Synagóga (modlitebňa Chevra Bikur Cholim) Bardejov, Kláštorná 10, Bardejov (Aškenázi)
  • Synagoga (Chevra Mišnajot) Bardejov, Stöcklova 20, Bardejov (Aškenázi)
  • Synagóga Zborov, Zákutie č. 4 , Zborov
  • Synagóga Raslavice, Hlavná 174, Raslavice
  • Synagóga Lukov
  • Synagóga Kurima, Kurima

OKRES BARDEJOV / PREŠOVSKÝ KRAJ