06.10.2023

PREZENTÁCIA knihy o turistoch z Tulčíka

Veľké dejiny, veľké okamihy – o tých sa učíme v škole. Ale život nás učí, že viac záleží na maličkostiach. Na malých okamihoch. O tom je aj kniha Čakaň v premenách času, ktorú za pomoci poslancov Prešovského samosprávneho kraja vydalo občianske združenie Pro communio v Prešove. Editorom knihy je dlhoročný športový nadšenec Vincent Klobušovský. Kniha textom ale i fotografiami prezentuje niekoľko desaťročí turizmu obyvateľov šarišskej obce Tulčík. Táto aktivita jej občanov dozrela až k založeniu miestneho Klubu slovenských turistov s príznačným názvom Čakaň. Ide o kopec nad dedinou, kde sa stretávajú amatérsky nadšenci turistiky z obce už desaťročia. Okrem fotografií z akcií kniha prináša aj krásne fotografie slovenskej prírody, zvlášť krás Prešovského samosprávneho kraja. Súčasťou knihy je aj množstvo zaujímavých trás, ktoré si môžete absolvovať i vy. Stačí sa dobre pripraviť a vykročiť z domu do prírody. Slovom i obrazom pútavá kniha bude prezentovaná verejnosti za účasti zástupcov PSK v pondelok 9. októbra na kopci Čakaň pri Tulčíku o 16. hodine. (Juraj Gradoš)


29.04.2022


27.04.2022


Vygenerovaný link na pripojenie sa k semináru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjYTEzMWUtY2Q1NS00ODdkLWJiYjAtZGNhMmE2MmQ0NTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220cd103af-62fc-4208-a029-de5818de1d80%22%2c%22Oid%22%3a%22bab119de-3628-42e2-a491-4b7da517eea2%22%7d