Oprócz synagogi głównej były jeszcze dwa domy modlitwy. W jednym była Tora. Franciszek Bujak opisywał je w ten sposób: Przedstawiają się okropnie, widok ich jest bardzo podobny do psutej, brudnej, odrapanej szynkowni, odróżniają się od niej tylko błyszczącymi świecznikami i licznemi półkami pełnemi książek. 

Los tych budynków jest nieznany, przestały istnieć po II wojnie światowej.


Limanowa – modlitebne 

Okrem hlavnej synagógy tu boli ešte dve modlitebne. V jednej z nich bola Tóra. Franciszek Bujak ich opísal takto: Vyzerajú otrasne, pohľad na ne je veľmi podobný rozmaznanej, špinavej, ošarpanej krčme, odlišujú sa od nej len lesklými svietnikmi a početnými policami zaplnenými knihami.

 Osud týchto budov nie je známy, zanikli po 2. Svetovej vojne. 

Limanowa – domy modlitwy