Cieľom občianského združenia Pro Communio  je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Dôraz kladieme na človeka, ako prvok v komunite, jeho vzdelanie, prostredie v ktorom žije a pôsobí, na všetky atribúty súvisiace s jeho činnosťou.

Pro Communio