Synagóga Ľubotín

Synagóga Ľubotín

Synagóga bola postavená pravdepodobne v rozmedzí konca 19. a zač. 20. stor. Pomerne väčší, ale architektonicky jednoduchý vidiecky drevený dom, pravdepodobne inšpirovaný inými sakrálnymi stavbami na geografickom území severného východného Slovenska. Typológia synagógy: synagóga typu dreveného sedliackeho domu ŽNO Ľubotín ŽNO Ľubotín

Synagóga Podolínec

Synagóga Podolínec

Synagóga bola postavená koncom 19. stor. Celkový vzhľad synagógy pôsobil jednoducho bez nejakej osobitnej vonkajšej dekorácie na fasáde budovy. Synagóga bola asanovaná v roku 1988. Typológia synagógy: synagóga typu meštiackeho domu ŽNO Podolínec Pravdepodobne osídlenie periférnych častí Podolínca nastalo až v druhej

Synagóga Hniezdne

Synagóga Hniezdne

Synagóga v štýle obytného domu bola postavená v období 19. stor.. Dom židovskej modlitebni sa nijako nelíšil od ostatných dvojposchodových budov na historickom námestí v Podolínci.  Typológia synagógy: synagóga (prayer hall) kombinovaného typu sedliackeho / meštiackeho domu ŽNO Hniezdne Na svoje pomery a strategickú