INTERAKTÍVNA MAPA

INTERAKTÍVNA MAPA

Preskúmajte zaujímavé miesta slovensko – poľského pohraničia. Objavujte existujúce, ale aj zaniknuté objekty určené k modlitbe. Objekty, ktoré mali obrovský význam pre širokú židovskú obec i obyvateľov, ktorí boli jej neoddeliteľnou súčasťou. RZECZPOSPOLITA POLSKA /POĽSKÁ REPUBLIKA ČÍTAJ VIAC SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Pro Communio

Pro Communio

Cieľom občianského združenia Pro Communio  je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Dôraz kladieme na človeka, ako prvok v komunite, jeho vzdelanie, prostredie v ktorom žije a pôsobí, na všetky atribúty súvisiace s jeho činnosťou.