Synagóga Zborov

Synagóga Zborov

Prvou synagógou v štýle modlitebne bola pre prisťahovalcov z Galície drevená modlitebňa v niektorom súkromnom dome. Tolerančný edikt cisára Jozefa II. (1781) zvýšil počet o  židovských prisťahovalcov v Zborove. Takto židovská komunita si založila jednu z najstarších a najväčších židovských náboženských obcí a rabinát. Preto

Synagóga Kurima

Synagóga Kurima

Pôvodná drevená modlitebňa sa nachádzala pravdepodobne v jednom zo súkromných domov už v prvej polovici 18. stor. v typickom dedinskom lesnom prostredí. Synagóga v Kurime bola samostatne stojaca budova s valbovou (typ šikmej strechy) strechou. Dnes už poznáme len umiestnenie, kde  synagóga stála. Synagóga v Kurime