Społeczność żydowska miejscowości liczyła ponad 100 osób. Niedaleko Rynku, tuż koło schodów prowadzących na plac znajdowała się niegdyś drewniana synagoga (także w ten sposób nazywano obiekt). Po wysiedleniu miejscowych Żydów do sądeckiego getta, dom modlitwy został zniszczony przez Niemców. Po wojnie rozebrano budynek. 


Svätyňa v Tyliczu 

Židovská komunita v meste mala vyše 100 ľudí. Neďaleko Trhového námestia, hneď vedľa schodov vedúcich na námestie, stála drevená synagóga (takto ten objekt aj bol nazývaný). Po vysídlení miestnych Židov do geta v Nowom Sączi Nemci modlitebňu zničili. Po vojne bola budova zbúraná. 

Bożnica w Tyliczu