Dom modlitwy miał się znajdować w tej małej wsi przed wojną na tzw. Chabówce. Los budynku nie jest znany. 


Svätyňa v Mogilne (obec Korzenna) 

Modlitebňa sa mala v tejto malej obci nachádzať pred vojnou v tzv. Chabówke. Osud budovy nie je známy. 

Bożnica w Mogilnie (gm. Korzenna)