Dom modlitwy znajdował się prawdopodobnie w dzielnicy żydowskiej. Co szabat modliło się w nim około 100 chasydów. Bożnica zniknęła wraz z wybuchem zamku w 1945 r.  


Svätyňa Starosądeckého Rabína – Ul. Kazimíra Veľkého? 

Modlitebňa bola pravdepodobne v židovskej štvrti. Každý sabat sa tam modlilo asi 100 chasidov. Svätyňa zanikla spolu s výbuchom zámku v r. 1945. 

Bożnica Starosądeckiego Rabina – ul. Kazimierza Wielkiego?