Dom modlitwy znajdował się prawdopodobnie w dzielnicy żydowskiej. Co szabat modliło się w nim około 150 chasydów. Nabożeństwo przewodzili potomkowie rabinów z Gorlic: Leib i Mendel Halberstamowie. Bożnica zniknęła wraz z wybuchem zamku w 1945 r.  


Svätyňa Rabína Gorlického v Novom Sączi – Ul. Kazimíra Veľkého? 

Modlitebňa sa pravdepodobne nachádzala v židovskej štvrti. Každý sabat sa tam modlilo asi 150 chasidom. Náboženské obrady viedli potomkovia gorlických rabínov: Leib a Mendel Halberstamovci. Svätyňa zanikla spolu s výbuchom zámku v r. 1945. 

Bożnica Rabina Gorlickiego w Nowym Sączu – ul. Kazimierza Wielkiego?