Dom cadyka Chaima Halberstama był powiązany z bożnicą zwaną bobowską (w okresie międzywojennym, jego córki Nuchmele i męża Izaka Tovi Rubina). W niej zazwyczaj modlił się cadyk. Uczęszczało tam ok. 250 Żydów, głównie chasydów bobowskich. Bufet prowadził w nim Goldfarb. W bożnicy bobowskiej kantorem był Szlomo Herbst. 

W czasie wojny bożnica znajdowała się na terenie getta, mieszkali w niej ludzie. Wraz z wybuchem zamku sądeckiego w styczniu 1945 r. budynek przestał istnieć. Obecnie w jego miejscu znajduje się pusty plac i park przy zamku. 


Svätyňa Bobowska – Nowy Sącz, Ul. Kazimíra Veľkého 

Dom cadika Chaima Halberstama bol spojený so svätyňou zvanou Bobowska (v medzivojnovom období patril jeho dcére Nuchmele a jej manželovi Izakovi Tovimu Rubinovi). V nej sa zvyčajne modlil cadik. Na náboženských obradoch sa tam zúčastňovalo asi 250 Židov, väčšinou bobovských chasidov. Goldfarb tam prevádzkoval bufet a Szlomo Herbst bol kantorom vo svätyni. Počas vojny sa svätyňa nachádzala na území geta a žili v nej ľudia. Spolu s výbuchom zámku Nowy Sącz v januári 1945 prestal existovať aj tento objekt. V súčasnosti sa na jeho mieste nachádza prázdne námestie a park.

Bożnica Bobowska – Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego