INTERAKTÍVNA MAPA

INTERAKTÍVNA MAPA

Preskúmajte zaujímavé miesta slovensko – poľského pohraničia. Objavujte existujúce, ale aj zaniknuté objekty určené k modlitbe. Objekty, ktoré mali obrovský význam pre širokú židovskú obec i obyvateľov, ktorí boli jej neoddeliteľnou súčasťou. RZECZPOSPOLITA POLSKA /POĽSKÁ REPUBLIKA ČÍTAJ VIAC SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Pro Communio

Pro Communio

Cieľom občianského združenia Pro Communio  je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Dôraz kladieme na človeka, ako prvok v komunite, jeho vzdelanie, prostredie v ktorom žije a pôsobí, na všetky atribúty súvisiace s jeho činnosťou.

Prešovskí rabíni

Hlavní rabíni: Salamon Menachem Schiller-Szinessi, Baruch Beck, Mayer Austrelitz Hlavní ortodoxní rabíni (dajani + assesori): Juda Léb Jaules, Moric Arje Roth, Jezajaš Ješajahu Fürst, Noach Baruch Fisher,  Dávid Neuwirth,  Chezkel Jungreiss, Moses, Henrich Chajim Lauer, Aron Rubin, David Guttmann,  Chassidskí rabíni: Šimon Fusch, Jozef Chaijim

Ortodoxná synagóga Prešov, Švermova 32, Prešov

Ortodoxná synagóga Prešov, Švermova 32, Prešov

Ortodoxná synagóga Prešov, Švermova 32, Prešov  Ortodoxná synagóga bola postavená v roku 1898 v neoklasicistickom slohu doplnená maurskými prvkami. Následne sa priestor okolo synagógy stal centrom Prešovskej židovskej ortodoxnej náboženskej obce v Prešove. Vzorom bola synagóga v Tokaji podľa plánov Kollácska a Wirtha z Košíc, ktorých firma realizovala

Synagóga v Ľubotice (Kelemeš) – miestna časť Šarišské Lúky, (Šebeš), Bardejovská ulica č. 57, Ľubotice

Synagóga v Ľubotice (Kelemeš) – miestna časť Šarišské Lúky, (Šebeš), Bardejovská ulica č. 57, Ľubotice

Strategická poloha obce na obchodnej ceste medzi Budínom – Miškolcom – Košicami – Prešovom – Bardejovom až do Krakova poskytovala v minulosti v tejto obci pomerne nemalú zastávku pre obchodníkov a rôznych ďalších furmanov s vozmi. V minulosti sa tak prímestské obce využívali zväčšia ako