Drevená synagóga (polohu nepoznáme)

V 20. rokoch 19. storočia mala Židovská náboženská obec v Hanušovciach nad Topľou okolo 252 členov a vlastnila aj malú drevenú synagógu, postavenú podľa vzoru poľských synagóg v polovici 18. storočia.

Murovaná synagóga

Novú murovanú synagógu si hanušovskí Židia postavili na pozemku, ktorý v roku 1850 odkúpili od hanušovského grófa Júliusa Dessewffyho. Spomenutý šľachtic im na výstavbu synagógy daroval 5000 tehál a 50 forintov. Zvyšné náklady spojené s jej výstavbou uhradili niekoľkí zámožnejší Židia zo Šarišskej župy.[1] Nová synagóga, vybudovaná v klasicistickom slohu, mala pôdorys obdĺžnika o rozmeroch 8,5 x 11 m. Svojou architektúrou a vnútorným zariadením pripomínala synagógu v Nižnej Šebastovej. Do objektu sa vstupovalo cez priame jednoramenné exteriérové schodisko, pozostávajúce z piatich až šiestich schodiskových stupňov. Interiér pozostával z troch častí – predsiene o rozmeroch 4 x 4 m, výukovej miestnosti (bejt midraš) dosahujúcej šírku 4,5 m a dĺžku 4 m a hlavnej svätyne o rozmeroch 8,5 x 7 m.[2] Uprostred svätyne sa nachádzala bima, okolo ktorej boli umiestnené štyri stĺpy podopierajúce deväť klenieb.[3]

[1] BÜCHLER, J. RÓBERT. Encyklopédia židovských náboženských obcí. 1. časť. A – KBratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2009, s. 134.

[2] KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária a kol. Hanušovce nad Topľou. Hanušovce nad Topľou : Vydavateľstvo Pavel Sarossy, 1998, s. 70.

[3] BÁRKÁNY, Eugen. Židovské pamiatky na Slovensku. Bratislava : PÚ SR, 2017, s. 138.


GALÉRIA


1./ foto: Synagóga Hanušovce nad Topľou (murovaná) – mapové podklady, rok 1943
2./ foto: Synagóga Hanušovce nad Topľou (murovaná) – mapové podklady, rok 1950

Synagóga Hanušovce nad Topľou